• Zwroty-Wymiana

Każdy klient ma prawo w cigu 14 dniu do zwrotu lub wymiany produktów kupionych w sklepie internetowym zabawki-gry.pl Grupa-Pepe 

 

Poniżej przedstawiamy kilka prostych kroków jak dokonać zwrotu/wymiany  zakupionego u nas produktu:

 

Krok 1

Poinformuj obsługę sklepu o zamiarze zwrócenia zakupionego towaru

Warunkiem koniecznym  zwrotu/wymiany jest poinformowanie o tym fakcie obsługi sklepu internetowego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zakupionego produktu.

 

Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów:

Wysyłka maila na adres: biuro@zabawki-gry.pl

Pamiętaj, aby zwrócić/wymienić towar, należy przedstawić nam jego dowód zakupu (np. fakturę VAT, potwierdzenie zamówienia z numerem lub paragon)

 

Krok 2

Wypełnij formularz zwrotu towaru

W celu przyspieszenia procedury zwrotu pobierz i wypełnij formularz dostarczony na twoją skrzynkę mailową podczas potwierdzania zakupu.

Wypełniony formularz zwrotu towaru dołącz do przesyłki lub wyślij na nasz adres email: biuro@zabawki-gry.pl Pamiętaj formularz musi być podpisany.

Jesli żadasz zwrotu pieniedzy  wpisz swój poprawny numer konta bankowego. 

Możesz również pobrać formularz z tego miejsca:  PDF Document

 

Krok 3

Wyślij przesyłkę na nasz adres lub osobiście dostarcz ją do naszej siedziby.

Po poinformowaniu obsługi sklepu internetowego o chęci zwrotu (odstąpienia od umowy kupna sprzedaży) zakupiony towar należy wysłać na adres firmy:

FHU.Piątka Grupa-Pepe

30-898 Kraków ul Śliwy 10

 

 

Pamiętaj, że zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania - Postaraj się zadbać o dobre zabezpieczenie przesyłki oraz stan oryginalnego opakowania.

 

 

 

Zwrot środków za zakup towaru otrzymasz w ciągu 2-3 dni roboczych ale nie później niż  14 dni od daty zgłoszenia zwrotu na wskazany numer konta bankowego podanego w formularzu zwrotu.
O twoim żądaniu poinformuj nas telefonicznie lub mailowo.

O prawie do zwrotu zakupionego towaru przeczytasz również  w naszym regulaminie:

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (F.H.U. Piątka Bednarz Michał, ul.Śliwy 10, 30-898 Kraków, biuro@grupa-pepe.pl, Telefon: 123070366) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.grupa-pepe.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów wynosi 150 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • Umowy, w którchy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
  • Umowy w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat F.H.U. Piątka Bednarz Michał, ul.Śliwy 10, 30-898 Kraków , biuro@zabawki-gry.pl , Telefon: 123070366

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 Pobierz formularz do druku-PDF Document